MÜÜGITINGIMUSED

1. Üldtingimused
 
1.1. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.suvesuss.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Suvesuss OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 
1.2. Müüja andmed: Suvesuss OÜ, Rohu 9-2 Tallinn 10612, Reg. nr. 14028114
 
2.Hinnad
 
2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes sisaldades käibemaksu. 
3. Tooted
 
3.1. E-poes kuvatavad Tooted on reeglina laos olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega E-poe programmides.
 
3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode laost puudub , ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Sellisel juhul kontakteerub E-poe töötaja Kliendiga ja pakub välja asendustoote, võimaliku uue kohaletoimetamise aja või tagastab Kliendile ostusumma hiljemalt 14 päeva jooksul.
 
3.3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.  
 
4. Ostu sooritamine 
 
4.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”. 
 
4.2. Klient täidab vajalikud lahtrid oma isikuandmetega tellimuse vormistamiseks. 
 
4.3. Pärast Toote ostu vormistamist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse, mis on ühtlasi kehtiv ettemaksuarvena. Klient tasub Toote eest panga ülekandega Müüja arvelduskontole. 
 
4.4. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed. 
 
4.5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.  
 
5. Makseviis
 
5.1. Tellimuste eest saab tasuda ülekandega Müüja arvelduskontodele  
 
6. Kohaletoimetamine 
 
6.1. Kliendil on võimalik valida erinevate Toote kohaletoimetamise viiside vahel. Toote kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud postiteenusest. 
 
6.2. Valides kohaletoimetamise viisina Smartposti, DPD või Omniva pakiautomaadi, jõuab Toode Kliendi poolt valitud pakiautomaati 2-5 tööpäeva jooksul arvates makse laekumisest Suvesuss OÜ arvelduskontole. Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS teatega,  mis sisaldab uksekoodi, pakiautomaadi asukohta, tagastuskoodi ning hoiutähtaja lõppu. Automaadid on avatud 24 tundi. Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele. 
 
6.3. Klient on kohustatud säilitama  punktis 6.2. nimetatud SMS teate kuni 14-päevase tagastusperioodi lõpuni. Kliendil on võimalik Toode  vajadusel ümber vahetada või tagastada, kasutades selleks samas SMS-is olnud tagastuskoodi. 
 
 
6.5. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  -õigsusest.
 
6.6. Juhul, kui  Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama,  saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: info@suvesuss.ee või helistades +372 5093777 
6.7. Tasutud veebitellimused postitatakse teele 24h jooksul vastavalt punktile 6.8.
6.8.Tasutud tellimused, mis on laekunud veebipoodi kuni kella 17:00ni , postitatakse teele samal päeval. Tellimused, mis on laekunud veebipoodi peale kella 17:00, postitatakse teele järgmisel päeval. Erandiks on punktis 6.9. sätestatu.
6.9. Suveperioodil osaleb Suvesuss OÜ erinevatel väliüritustel üle Eesti. Sellega seonduvalt postitatatakse kõik väliürituste ajal laekunud veebitellimused teele peale ürituste toimumist. Vastav teavitus postitatakse veebipoodi.
 
7.Toote ümbervahetamine ja tagastamine
 
7.1. Kliendil on õigus tehingust 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud Toode ümber vahetada või tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg hakkab kulgema arvates Toote SmartPOST , DPD või Omniva pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest.
 
7.2. Klient saab Toote tagastada Müüja aadressile kasutades selleks Müüja poolt antud kindla asukohaga Smartpost, DPD või Omniva pakiautomaati. Toode jõuab E-poodi 5 tööpäeva jooksul. . 
 
7.3. Toote saab ümber vahetada või tagastada Smarposti, DPD või Omniva pakiautomaadi vahendusel, kasutades selleks esialgses SMS-is sisalduvat tagastuskoodi. 
 
7.4. Tagastamisega kaasnevad saatekulud pakiautomaadi kasutamise korral katab Müüja.  
 
7.5. Ümbervahetamise korral saadab E-pood Kliendile uue Toote vahetult peale ümbervahetamisele kuuluva Toote kättesaamist. 
 
7.6. Toote saab ümber vahetada üksnes sama toote teise suuruse vastu. 
7.7. Ümbervahetamisega kaasnevad saatekulud pakiautomaadi kasutamise korral katab Ostja. 
 
7.8. Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul arvates Toote õigeaegsest saabumisest E-poodi. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tegi tagastatava tellimuse makse. 
 
7.9. Ostusumma tagastuse korral, ei hüvita Müüja Kliendile asjaomase ostuga seotud transporditeenuse kulu. 
 
7.10. Toote ümbervahetamisel või tagastamisel on Klient kohustatud täitma Tootega kaasa tulnud ümbervahetamise ja tagastamise vormi ja saatma selle koos ümbervahetatava või tagastatava Tootega E-poele. Ümbervahetust või tagastust aktsepteeritakse üksnes koos täidetud tagastusvormiga. 
 
7.11. Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid. 
 
7.12. Klient on kohustatud avama Toote pakendi alati ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, ei ole Toote tagastamine originaalpakendis nõutav.   
 
8. Pretensioonide esitamise kord 
 
8.1. E-poest müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. 
 
8.2. Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja.  
 
8.3. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure). 
 
9. Vastutus
 
9.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 
9.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.
 
9.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.  
 
10. Privaatsuspoliitika
 
10.1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
 
10.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.
 
10.3 Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
 
10.4. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.
 
10.5. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.Isikuandmeid töötleb Suvesuss OÜ, Rohu 9/2 Tallinn 10612, Reg. nr. 14028114 
 
11. Kasutamistingimused ja nende muutmine
 
11.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
 
11.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
 
11.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
 
11.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud  Toote hind ekslik. 
 
12. Muud tingimused
 
12.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.  
 
13. Klienditugi
 
13.1. Klienditoe telefon on +372 50 93 777 (avatud tööpäeviti kl 10:00-17:00) jae-posti aadress: info@suvesuss.ee 

Menu

Share

QR code

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in