GARANTII TINGIMUSED

Garantii alla kuuluvad jalatsid ainult juhul, mil tegu on tekkinud puudusega jalatsi tootmisel või materjali kasutamisel tootja poolt.

Garantii ei kata kahjusid, mis on põhjustatud ja tekitatud kandmisest tulnud kulumisega, läbi erinevate õnnetuste, ebasobiliku hoolduse, hooletu kandmise ja kasutamise, normaalse kulumise, värvide ja materjalide tuhmumise, kokkupuutel erinevate ainetega, läbi ulatusliku kasutamise või erinevatest jalakujudest tekitatud kahjusid jalatsi deformeerumisel.

Menu

Share

QR code

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in